Maria Babaev - Am hiểu địa phương, kết nối toàn cầu

Maria Babaev là một nhà môi giới ưu tú đại diện cho các bất động sản cao cấp ở bờ Bắc của Long Island. Cô mang lại viễn cảnh tươi sáng cho việc kinh doanh bất động sản nhà ở. Với nhiều năm làm việc tại phố Wall cùng mạng lưới khách hàng đã xây dựng ở cả trong nước và quốc tế đã giúp Maria có thể đại diện cho các bất động sản độc đáo ở Gold Coast, kết nối người mua và người bán bất động sản cao cấp với nhau.